Skåne is investing heavily in trans-media and in December launched a unique fund and a new programme for trans-media and innovative storytelling in Skåne. The hub for the development is BoostHbg, Skåne’s arena for talent development and innovation in trans-media, cross-media and film. Among other things, BoostHbg helped develop the project Gabriel Klint (www.gabrielklint.com), which caters to teens and tweens. Hear more about the innovative transmedia project that targets children and young people. A Festival Pass or accreditation give access to the seminar.

Moderator: Annika Gustafson, Director BoostHbg.

TORSDAG 12 MARS KL 14.00–15.00
VICTORIATEATERN

FESTIVALPASS ELLER ACKREDITERING GER TILLTRÄDE TILL SEMINARIET.

Skåne satsar stort på transmedia och i december lanserades en unik fond och ett nytt program för transmedia och innovativt berättande i Skåne. Navet för utvecklingen är BoostHbg, Skånes arena för talangutveckling och innovation inom transmedia, innovativt berättande och film.

Bland annat har BoostHbg varit med och utvecklat projektet Gabriel Klint som riktar sig till tonåringar och tweens. Fiktionsprojektet är en storsatsning på unga och ohälsa och har dragit in över 5 miljoner i investeringar. Hör mer om innovativa transmediaprojekt för målgruppen barn och unga.

Moderator: Annika Gustafson, verksamhetschef BoostHbg