Networking and conversation about film-related educational activities in special needs schools

  • Program

The day starts of with Danish cognitive psychotherapist Aase Holmgaard telling us about her work with children’s first experience of moving images.

After that we will see practical examples from three different film projects that have taken place at or in collaboration with special needs schools in Sweden. To wrap up, all participants are offered the opportunity to network and share their own experiences.

The workshop will be held at Victoriateatern.Mingel och samtal om filmpedagogisk verksamhet i särskolan.

  • Program

Dagen inleds av danska kognitiva psykoterapeuten Aase Holmgaard, som berättar om arbetet med barns första möte med rörliga bilder.

Därefter följer praktiska exempel från tre olika filmprojekt, som gjorts på eller i samarbete med särskolor i Sverige.
Avslutningsvis kommer alla deltagare att erbjudas samtala med varandra och utbyta erfarenhter.

Seminariet äger rum på Victoriateatern.