An day of inspiration about daring to tell those difficult stories. About the need for children and young people to have adults to talk to about these things. And about how we deal with the thoughts and feelings that can be awoken by a film. A day that will give you the courage, the tools and the motivation to watch, discuss and create all kinds of films with your students!

The day is made up of theoretical presentations, classroom examples, film performances and practical workshops.

The School Cinema Day is a collaboration between the Swedish Film Institute, Film i Skåne and FOMP, and takes place during BUFF Film Festival. Note that participation in the School Cinema Day requires its own separate registration.

More information and registration through Film i Skåne’s website: http://www.filmiskane.se/englishEn inspirationsdag om att våga berätta de svåra historierna. Om barns och ungas behov av att prata med vuxna om dem. Och om hur vi hanterar de tankar och känslor som en film kan väcka. En dag som ger dig modet, verktygen och motivationen att se på, samtala om och skapa all slags film med dina elever!

Dagen kommer innehålla teoretiska föreläsningar, klassrumsberättelser, filmvisningar och praktiska workshops.

Skolbiodagen är ett samarrangemang mellan Svenska Filminstitutet, Film i Skåne och FOMP och genomförs under BUFF Filmfestival. Observera att Skolbiodagen kräver separat anmälan.

Mer information och anmälan på Film i Skånes hemsida: www.filmiskane.se