Five children are portrayed in UR’s television series ”Andrea hälsar på” (Andrea visits). What they all have in common is that they belong to our national minorities. How do we depict groups that rarely appear in the media without using clichés? How do we highlight the typical without making it unnecessarily exotic? Project manager Caroline Ginner and producer / presenter Andrea Hökerberg talk about the ideas behind the series. Andrea Walter de Perlet, media educator, shows how the programs can be used in schools.I UR:s tv-serie ”Andrea hälsar på” porträtteras fem barn. Gemensamt är att de tillhör våra nationella minoriteter. Hur skildrar vi grupper som sällan syns i media utan klichéer? Hur lyfter vi fram det typiska utan att exotisera? Projektledare Caroline Ginner och producent/programledare Andrea Hökerberg berättar om tankarna bakom serien. Andrea Walter de Perlet, mediepedagog, visar hur programmen kan användas i skolan.