Pure Fiction is a unique program for women who aspire to debut in feature film or television. The programme, which is now implemented for the second time, extends over one year and aims to develop strong and challenging film projects. The majority of participants have made short films that have been screened at BUFF in recent years and many of them continue to make films for children and young people. Hear more about the initiative and meet several of the participants who talk about their projects. Participants, among others, are Amanda Adolfsson, whose feature film Unga Sophie Bell had its theatrical release in late January, and Amanda Kernell, who is developing a feature film based on a short pilot that competed at this year’s Sundance Film Festival. Festival Pass or accreditation gives access to the seminar.

FREDAG 13 MARS KL 11.15–12.15
VICTORIATEATERN

FESTIVALPASS ELLER ACKREDITERING GER TILLTRÄDE TILL SEMINARIET

Pure Fiction är ett unikt program för kvinnor som siktar på att debutera inom lång spelfilm eller tv. Programmet, som nu genomförs för andra gången, sträcker sig över ett år och syftar till att utveckla starka och utmanande filmprojekt. Majoriteten av deltagarna har g jort kortfilmer som visats på BUFF de senaste åren och många av dem fortsätter satsa på att göra film för barn och unga. Hör mer om satsningen och möt flera av deltagarna som berättar om sina projekt. Bland andra medverkar Amanda Adolfsson, vars långfilm Unga Sophie Bell hade biopremiär i slutet av januari, och Amanda Kernell, som utvecklar en långfilm utifrån den korta pilot som i år tävlade på Sundance Film Festival.