For the second year in a row, a national pitch of television drama for children takes place during BUFF. The initiative is aimed at new talent within television who apply with an idea that has the potential to become a ”live action” television series in the format 10×5 minutes. This year’s format is ”A little story” and the audience is children in Sweden aged 4-5 years. The best ideas will be selected by a group of representatives from different parts of Sweden and pitched to a panel of representatives from SVT as well as to children.

TORSDAG 12 MARS KL 15.30–17.30
VICTORIATEATERN

FESTIVALPASS ELLER ACKREDITERING FÖR BUFF ELLER FINANCING FORUM GER TILLTRÄDE TILL SEMINARIET. | I SAMARBETE MED SVT OCH FILM I SKÅNE

För andra året i rad genomförs en nationell pitch av tv-drama för barn under BUFF. Satsningen riktar sig till nya talanger inom tv som ansöker med en idé som har potential att bli en ”live action” tv-serie i formatet 10×5 minuter. Årets format är ”En liten historia” och målgruppen ska vara barn i åldern 4–5 år i Sverige idag. De bästa idéerna väljs ut av en urvalsgrupp med representanter från olika delar av Sverige, och pitchas för en panel bestående av representanter från SVT och barn.