Come and meet some of the most powerful people in the Swedish film industry: Anna Serner, president of the Swedish Film Institute; Safa Safiyari, program manager at SVTB; Charlotta Denward, Production manager at SF and Eva Svendenius, Head of Biografdistribution, SF. How do they see the future of Swedish children’s film? Take this opportunity to participate in the debate and get answers to your questions.Kom och träffa några av de mäktigaste inom svensk film; Anna Serner, VD för Svenska Filminstitutet, Safa Safiyari programchef på SVTB, Charlotta Denward, produktionschef på SF och Eva Svendenius, chef på Biografdistribution, SF. Hur ser de på framtiden för svensk barnfilm? Passa på att delta i debatten och få svar på dina frågor.