What films do future children’s film directors want to make? What stops them from making them? Last spring, eight students got their Master’s degree in children’s film at the Stockholm Academy of Dramatic Arts – the country’s first graduate program focused on audiovisual storytelling for children. In the recently published “Mot barnfilmsträsket och vidare! Åtta filmskapares tankar om barnfilmens möjligheter och begränsningar” (“Towards the children’s film swamp and onwards! Eight filmmakers’ thoughts on the opportunities and constraints of children’s film”) they discuss everything from the genre’s low status through to animation, cinematography, audience interaction and the lack of queer identity in Swedish children’s film. Come and listen to a conversation between a group of people who really WANT to tell kids stories through film.
Moderator: Andrew Hoffsten, freelance writer and former editor.

Vilka filmer vill framtidens barnfilmsregissörer göra och vad hindrar dem? I våras tog åtta studenter magisterexamen i barnfilm vid Stockholms dramatiska högskola – landets första högskoleprogram inriktat på audiovisuellt berättande för barn. I den nyutkomna skriften “Mot barnfilmsträsket och vidare! Åtta filmskapares tankar om barnfilmens möjligheter och begränsningar” diskuterar de alltifrån genrens låga status via animationer, filmfoto och publikinter- aktion till frånvaron av queera identifikationsmöjligheter inom den svenska barnfilmen. Kom och lyssna på ett samtal med några som verkligen VILL berätta för barn på film. Samtalsledare: Andreas Hoffsten, frilansskribent och f.d. redaktör för Film i skolan på Svenska Filminstitutet.