How important is a mentor to a film maker or a film project? What qualities should a mentor have? We meet some of the participants from Film i Skåne’s and Film i Väst’s joint venture F-starter, including Ninja Thyberg and documentary film maker Ewa Cederstam, who talk about the role a mentor plays for a film maker’s development.

The workshop will be held at Victoriateatern.Hur viktigt är det med en mentor för en filmskapare eller ett filmprojekt? Hur ska en bra mentor vara? Vi möter några av deltagarna från Film i Skånes och Film i Västs gemensamma satsning F-starter, bland andra Ninja Thyberg och dokumentärfilmaren Ewa Cederstam, som resonerar kring vilken roll en mentor kan ha för en filmares utveckling.

Seminariet äger rum på Victoriateatern.