When eleven-year old Melker starts feeling something other than the usual for his friend Ann he has no idea what awaits him. Melker’s carefree life in suburbia is crushed when he has to choose between love and friendship, good and bad. It will be a year that leaves a mark on him for the rest of his life.

”Melker” is a drama-comedy based on real-life experiences; the painful steps we all must take into adulthood are recreated with much warmth. Christian Ryltenius, Michael Ekblad and Melker Sundén from Slugger Film tell us about the project.

The workshop will be held at Victoriateatern.När elvaårige Melker börjar hysa andra känslor till bästa kompisen Ann än rent vänskapliga anar han inte vad som väntar. Melkers sorglösa tillvaro i villaförorten krossas när han måste välja mellan kärlek och vänskap, mellan ont och gott. Det blir ett år som ger avtryck för resten av livet. Den självupplevda och animerade dramakomedin ”Melker” återskapar med stor värme och hög igenkänning steget vi alla tvingas ta: det smärtsamma klivet in i vuxenvärlden. Christian Ryltenius, Michael Ekblad och Melker Sundén från Sluggerfilm berättar om projektet.

Seminariet äger rum på Victoriateatern.