Janne Vierth has been active as a script writer since 1999. His main activity is writing for children, whether stop-motion, puppets, classic animation and live-action. He is going to talk about writing for children and about the importance to respect and understand this particular audience. The programme track is presented in collaboration with KulturKraft Syd.

The workshop will be held in english.

The workshop will be held at Victoriateatern.”Jag kommer att tala om att skriva för barn och om vikten av respekt och förståelse för denna specifika målgrupp. Jag kommer att ta upp exempel på hur man kan tänka kring detta utifrån utvecklingspsykologi, erfarenhet och sunt förnuft. Och om vikten av att bli en del av det man skapar även för dessa minsta. Man måste tro på vad man gör, när man skriver eller på andra sätt skapar film för barn. Annars får man lov att nöja sig med vuxna. De är mycket lättare att lura.”

Seminariet hålls på engelska.

Seminariet äger rum på Victoriateatern.