”Dearly beloved”! It is Spring. A film festival is on. You are surrounded by adventure and amazing stories and anything is possible. For one day, during the lunch hour, Lunch Beats DJ will turn the Victoria Theatre into a magical dance floor. Come and shake off the last of winter and experience “lunch disco”; a phenomenon that the Swedish Academy has added to the dictionary, Oprah Winfrey has been blogging about and that had people all over the world are dancing to! More info will be posted at www.buff.se.
As usual the restaurant Välfärden will provide the vegetarian lunch wraps.
Wrap + Lunch Beat: 60 kr. Lunch Beat only: 20 kr.

(Foto: Kirsten Eddyson) ”Dearly beloved”! Det är vår. Det är filmfestival. Du är omgiven av äventyr och fantastiska berättelser, och allt är möjligt. Under en lunchtimme förvandlar Lunch Beats DJ för dagen Victoriateatern till ett magiskt dansgolv. Kom och skaka bort det sista av vintern med fenomenet som fått Svenska Akademin att skriva in “lunchdisco”, Oprah Winfrey att blogga, och människor att dansa över hela världen! Mer info kommer her. Som vanligt står restaurang Välfärden för de vegetariska lunchwrapsen. Wrap+Lunch Beat 60 kr Endast Lunch Beat 20 kr

Lunch Beat Malmö på facebook hitter du här.