The position of children’s film in Sweden is both strong and weak. A record number of Swedish children’s films premiered in 2014 and family movies top audience statistics. However the personal and relevant films for children and youths are struggling to reach their audiences and quickly disappear from cinemas – if they even get there in the first place.

Therefore, the Swedish Film Institute (Svenska Filminstitutet) has launched a major initiative focusing on children’s audience and children’s film. Welcome to a dialogue-based, festive seminar where you will hear about our new ventures and will have the opportunity to ask questions! We will serve drinks and light refreshments.

From the program: Suzanne Osten will be inaugurated as Sweden’s first film ambassador for children and young people. Filminstitutet’s new Action Plan for Children and Youths will be presented. The plans for a special investment in high-quality children’s film is revealed.

Moderator: Malena Janson, Children and Youths coordinator at the Swedish Film Institute.

SVENSKA FILMINSTITUTET PRESENTERAR NYA BARNFILMSSATSNINGAR. | FRI ENTRÉ

TORSDAG 12 MARS KL 12.30–13.30
VICTORIATEATERN

Barnfilmens ställning i Sverige är både stark och svag. Rekordmånga svenska barnfilmer hade premiär under 2014 och familjefilmerna toppar publikstatistiken. Men de personliga och angelägna filmerna för barn och unga har svårt att nå sin publik och försvinner fort från biograferna – om de ens når dit.

Svenska Filminstitutet har därför inlett en storsatsning på barnpubliken och barnfilmen. Välkommen till ett dialogbaserat och festligt seminarium där du får höra om våra nya satsningar och möjlighet att ställa frågor! Vi bjuder på dryck och lättare förtäring.

Ur programmet: Sveriges första filmambassadör för barn och unga, Suzanne Osten, installeras. Filminstitutets nya Handlingsplan för barn och unga presenteras. Planerna på en riktad satsning på högkvalitativ barnfilm avslöjas.

Moderator: Malena Janson, samordnare för barn och unga på Svenska Filminstitutet.

Svenska Filminstitutet bjuder på dryck och tilltugg.