Biografcentralen arbetar med stöd av Nordisk Kulturfond under 2013 med en förstudie med syfte att stärka distributionen och visningen av nordisk barnfilm. På BUFF presenteras den första delrapporten med en nulägesanalys kring vilken barnfilm som idag distribueras och visas i de nordiska grannländerna.

För anmälan och mer info besök www.biografcentralen.se