BUFF asks: what would it take for the film industry to attract sponsors and build new business models? How can the Nordic children’s filmmakers reach a wider audience in the future? The seminar will be held in English and begins with a keynote by Mary Carty, designer, owner and CEO of web design agency, Spoiltchild, in Dublin. Mary also works as a business developer for the creative industries.Vad ska till för att filmbranschen ska locka till sig finansiärer och bygga nya affärsmodeller? Hur kan nordisk barnfilm i framtiden nå ut till en bred publik? BUFF ställer frågorna. Seminariet hålls på engelska och inleds med en keynote av Mary Carty, designer, ägare och VD för webdesignbyrån Spoiltchild, Dublin. Hon arbetar även som affärsutvecklare för kreativa näringar.