Vilka utmaningar står producenter av barnfilm inför? Går det att göra originalhistorier för barn i framtiden? Är ett transmedialt arbetssätt nödvändigt för att lyckas? Vi lyfter fram några aktuella exempel på nytänkande projekt riktade till en ung publik samt pratar strategier och visioner med erfarna producenter och framtidsnamn.
Medverkande: Anna Bylund, producent på SVT Barn; Leif Mohlin, producent på MINT AB; Amanda Romare, producent på Bloody Brilliant Productions.
Moderator: Cecilie Stranger-Thorsen