Debatten om jämställdhet inom film har den senaste tiden förflyttats från att ha handlat mycket om könet på regissören till att diskutera hur män och kvinnor porträtteras på film. Men hur ser det ut i barn- och ungdomsfilm? Borde vi A-märka barnfilm? BUFF har som mål att presentera ett jämställt filmprogram, men det är inte enkelt när alla barnfilmer handlar om ensamma pojkar som saknar en förälder. Vi diskuterar skildringen av flickor och pojkar på film utifrån aktuella exempel.
I samtalet medverkar:
Malena Janson, redaktör Barn & unga, Svenska Filminstitutet
Rose-Marie Strand, barnfilmsinköpare, Folkets Bio
Daniel Lundquist, programansvarig, BUFF