The Film and Media Education society invites you to our yearly seminar at BUFF. This year’s theme is Narration/Storytelling.

Everyone has their own stories and we are all part of other’s stories. The dramaturgy of the narrative is fundamental to our way of thinking, understanding and collaborating, regardless of the form we choose for the actual storytelling. The seminar focusses on the roll of the narrative in an educational context. What is it that makes the narrative a central factor in the learning process? How can we use narratives and narration in that process?

Participants:

Bob Ferguson, who has been associated with the Institute of Education, University of London, shares his thoughts from his long and broad experience as an art teacher and teaching instructor. Bob Ferguson has taught and run pictorial language and media education workshops at all levels internationally with both formal and informal learning in focus.

Veronica Grönte, school teacher, author of educational books and professional development instructor gives a lecture on school from the concrete, everyday perspective. She has developed a language development methodology to aid the construction and analysis of stories, using a film’s dramaturgy as the starting point. The methodology, which is aimed at all age groups, is called the Makete-method for which an explanation is available in her book ”Pennvässaren”.

Moderator: Carolina Falk, Film i Skåne.

The seminar is aimed at: teachers and educators from all types of schools, school management, student teachers, film and media educators and others with a professional link to film and media education.

www.filmomediepedagogik.se

Welcome all!

The workshop will be held at Victoriateatern.Föreningen Film- och mediepedagogik bjuder in till det årliga seminariet under BUFF. Temat för årets evenemang är Berättande.

Alla har egna berättelser och alla är vi del i andras berättelser. Berättelsens dramaturgi är grundläggande för vårt sätt att tänka, förstå och arbeta, oavsett vilken form vi väljer för själva berättandet. Seminariet fokuserar på berättelsens roll i ett lärande sammanhang. Vad är det som gör berättelsen central för lärandet? Hur kan vi använda berättelser och berättande i en lärande process?
Medverkande:
Bob Ferguson, som varit knuten till Institute of Education, University of London, delar med sig av sina tankar utifrån en lång och bred erfarenhet som bildlärare och lärarutbildare. Bob Ferguson har undervisat och hållit workshops internationellt inom bildspråk och mediepedagogik på alla nivåer med formellt såväl som informellt lärande i fokus.
Veronica Grönte, grundskollärare, läromedelsförfattare och fortbildningsledare, föreläser utifrån det konkreta skolvardagsperspektivet. Hon har arbetat fram en språkutvecklande metodik för konstruktion och analys av berättelser där filmens dramaturgi är utgångspunkten. Arbetssättet, som riktar sig till alla åldersgrupper, har fått namnet Maketemetoden och finns förklarat i skrivhandledningen Pennvässaren.
Moderator: Carolina Falk, Film i Skåne.
Seminariet vänder sig till lärare och pedagoger inom alla skolformer, skolledare, lärarstuderande, film- och mediepedagoger och andra som har en yrkesmässig koppling till film- och mediepedagogik.
www.filmomediepedagogik.se

Seminariet äger rum på Victoriateatern.