Föreningen Film- och mediepedagogik (fomp) presenterar inspirerande exempel från hela landet.

– Filmkollot. I somras arrangerade Film i Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan ett filmläger för ungdomar med lindrig funktionsnedsättning, under ledning av Christina Erman Widerberg och Pia Ivarsson. Lägrets deltagare fick bland annat göra film i Ystad Studios. Lägret har dokumenterats av Maria Söderling i form av en rapport som presenteras.

– Med kameran som verktyg. Linda Sternö från Akademin Valand, Göteborgs universitet, berättar om sitt arbete med praktiserad kamera- och bildförståelse med förskolebarn och nyanlända ungdomar.

– Makt i media. Caroline Heimfors och Jenny Lenemark informerar om projektet, presenterar sin nyhetssajt och berättar hur det är att jobba med media på ett enkelt sätt tillsammans med personer med funktionsnedsättningar.

– Såret i ditt hjärta. Monika Wigren berättar om sitt arbete med film som del i en estetisk lärprocess, med femton ungdomar på gymnasiets introduktionsprogram. Ett pedagogiskt ”riskprojekt” som ledde fram till en kortfilm med vilken eleverna ville berätta om ”hur det verkligen är”.

– Skapa filmmusik. Precis som man kan laga mat på hel- eller halvfabrikat kan man också göra musik! Karl Malbert från Mediapoolen Västra Götaland går igenom två enkla filmmusikskapande appar som på ett kick gör vem som helst till tonsättare!

– Om vi fick bestämma. Hanna Andersson och Carin Granath från Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm, berättar om ett arbete kring ungas delaktighet och inflytande där elever på Kulturskolor runt om i landet g jort digitala berättelser. Förhoppningen i projektet är att bidra till en kulturskola som betyder mer, för fler barn och unga!

– Studio 1001. Kjerstin Persdotter, Film i Värmland berättar om en workshop i film och hantverk kopplad till utställningen 1001 Inventions på Värmlands museum, där eleverna skapade ett tv-program med innehåll och inspiration från utställningen.