Film Education Day

In collaboration with Föreningen Film- och mediepedagogik, Pedagogisk Inspiration Malmö and Film i Skåne we present a number of exciting examples of pedagogical film work. We start the day in Denmark, go on to Botkyrka, Malmö and other parts of Sweden to end up in the UK. Expect an inspiring day! No registration required. Entry with Festival Pass or accreditation.

Station Next is a film school for people aged 13 to 18 from all over Denmark. Station Next holds sessions for school classes and runs a greenhouse. Under the guidance of professional filmmakers, students work to make their own films. They get to work in film teams based on realistic conditions and take responsibility for the production. Station Next’s film education leader Susanne Wad tells us all about it.

Mediehuset Fanzingo in Botkyrka talks about its activities and film education projects. During the summer of 2014 Fanzingo had a transatlantic film exchange with a media house in Brooklyn, New York. Young people, interested in film, from Botkyrka and Brooklyn met through Skype or Facetime for three weeks. Together they made personal films around the theme of ’identity’ in which the participants’ experiences were woven together. Here, Fanzingo shares with us the unusual and exciting film process during which the participants became very close.

What happens in Malmö? Artistic exploration as a working method for students’ participation in decision making, as well as a couple of examples of film and media education projects that areunderway.

Föreningen film- och mediepedagogik presents examples from other parts of Sweden. Among other things, Monica Wigren tells us about how she has developed her work through creating film with high school students in Visby.

Jonas Myrstrand talks about the project Historiens Skuggor, a collaboration between Västarvet and Studio Jox. Historiens Skuggor is a file folder for young people containing West Sweden’s history, told through 24 shadow animation films. It also includes tutorials with extra material for schools.

Into Film works to ensure that film can be a central part of young people’s experiences of culture and learning. Through its film club activities throughout the UK, Into Film has an important role in disseminating film to young people as well as exciting first hand experience of work that encourages youth participation. Pip Eldridge, Director of Strategy and Development at Into Film, tells us more about their work. Also hear about how the film club activities are being taken to Sweden and are already being established in various parts of the country.

TISDAG 10 MARS KL 10.00–17.00
VICTORIATEATERN

I samarbete med Föreningen Film- och mediepedagogik, Pedagogisk Inspiration Malmö och Film i Skåne presenteras en rad spännande exempel på filmpedagogiskt arbete. Vi börjar dagen i Danmark, tar oss vidare till Botkyrka, Malmö och andra delar av Sverige för att avsluta i Storbritannien. Räkna med en inspirerande heldag!

INGEN FÖRANMÄLAN KRÄVS. FESTIVALPASS ELLER ACKREDITERING GER TILLTRÄDE TILL DAGEN

10.00–12.00

Station Next är en filmskola för ungdomar mellan 13 och 18 år från hela Danmark. De tar emot skolklasser, men har även en växthusverksamhet. Under ledning av professionella filmarbetare får eleverna arbeta med att göra egna filmer. De arbetar i filmteam utifrån realistiska förutsättningar och får själva ta ansvar för produktionen. Station Nexts filmpedagogiska ledare Susanne Wad berättar mer.

Mediehuset Fanzingo i Botkyrka berättar om sin verksamhet och om några filmpedagogiska projekt. Under sommaren 2014 hade Fanzingo ett transatlantiskt filmutbyte med ett mediehus i Brooklyn, New York. Ungdomar med intresse för film från Botkyrka och Brooklyn möttes via Skype/Facetime under tre veckors tid. Tillsammans g jorde de personliga filmer kring tema identitet och deltagarnas erfarenheter vävdes samman. Fanzingo delar här med sig av en ovanlig och spännande filmprocess där deltagarna kom varandra väldigt nära.

12.00–13.00 LUNCH PÅ EGEN HAND

13.00–16.00

Vad händer i Malmö? Konstnärligt utforskande som arbetsmetod för elevers delaktighet i beslutsprocesser och ett par exempel på film- och mediepedagogiska projekt på gång.

Föreningen film- och mediepedagogik presenterar olika exempel från övriga Sverige, bland annat berättar Monica Wigren om hur hon utvecklat sitt arbete med att skapa film tillsammans med gymnasiets introduktions- elever i Visby.

Jonas Myrstrand berättar om projektet Historiens skuggor, ett samarbete mellan Västarvet, Studio Jox och Kultur i Väst, som är en filmapp för unga om Västsveriges historia med 24 stycken animerade skuggfilmer. För skolor finns handledning med extra material.

16.00–17.00

Into Film arbetar för att film ska vara en central del i ungdomars upplevelser av kultur och lärande. Genom sin filmklubbsverksamhet som finns över hela Storbritannien har de en viktig roll i att sprida film till unga och spännande erfarenheter av att arbeta med ungas delaktighet. Pip Eldridge, Director of Strategy and Development på Into Film, berättar mer om deras arbete. Hör också om hur filmklubbsverksamheten nu tas till Sverige och är på väg att etableras i olika delar av landet.