Föreningen Film- och mediepedagogik (The Association for Film and Media Education) invites you to a morning session where you’ll get the opportunity to find out more about media pedagogy in Sweden and Europe. In the programme, you will find: • young children’s filmmaking • what is “home” for the young 2013? • the role of film pedagogy in other countries • digital storytelling Visit www.filmomediepedagogik.se or www.buff.se for the full programme.

Föreningen Film- och mediepedagogik bjuder in till en förmiddag för att känna mediepedagogiken i Sverige och Europa på pulsen. Ur programmet: • små barns filmskapande • vad är hembygd för unga 2013? • filmpedagogikens roll i andra länder • digitalt berättande Vi bjuder på fika och något gott!

Ur programmet:

Filmpedagogik i Litauen
Ginte Zulyte, filmpedagog i Vilnius, berättar om hur det filmpedagogiska centret Meno Avilys och dess verksamhet vuxit fram ur stora fortbildningsbehov, knappa medel och brinnande engagemang. Meny Avilys fortbildar lärare i film- och mediepedagogiska arbetssätt och verkar för att ge bra barn- och ungdomsfilm en självklar plats genom till exempel filmbuss-projekt som turnerar runt i landet där bland andra den svenska filmen Elina, som om jag inte fanns visats.

Barnfilmskolan
“Det gäller att tidigt introducera film som något mer än underhållning. Genom kameran skapar man sig ett bättre omdöme, man lär sig att se. Man lär sig att upptäcka och intressera sig för sin omvärld” menar Martin Sjögren. Linda Sternö och Martin Sjögren är examinerade regissörer från Filmhögskolan och arbetar aktivt med film och lärande inom Barnfilmskolan där barn mellan 4-9 år går i filmskola varannan söndag och bland annat lär sig att fånga “det unika ögonblicket”.

Hembygd
Vad är hembygd för unga 2013? Hur tänker unga om hembygd och identitet? Hembygd – någonstans i Sverige är ett projekt som drivs av Rot produktion och föreningen Ruska. Fokus i projektet är unga som berättar om sin hembygd; på film, i fotografi, i intervjuer och i egna texter. Mer om projektet hittar du här.

Unga berättar och SiS(Statens institutionsstyrelse)
Under läsåret 2011/2012 pågick ett läsprojekt i skolorna på SiS ungdomshem. Eleverna har sedan arbetat med att gestalta sina läsupplevelser i form av digitala berättelser. Tommy Omazic berättar om projektet och visar några av elevernas berättelser.

Ung på landet
Ung på Landet är ett samarbete mellan skolor på landsbygden i norra Skåne och Helsingborgs stads mediepedagogiska verksamhet. Genom projektet stärks elevernas kunskaper inom lokalhistoria, digital teknik, språk, bild, samhälle och geografi. Pedagogerna lägger stor vikt vid reception, reflektion och produktion och eleverna lär sig att samspelet mellan röst, bild och ljud är det som gör att en historia blir levande och stannar kvar länge hos betraktaren. Filmer samt dokumentation kring projektet kommer att ställas ut på Dunkers Kulturhus under hösten 2013.

Klockan 12.00 lämnar vi plats för UR(Utbildningsradion)

Andrea hälsar på
Film och material om barn som lever i familjer som tillhör olika svenska minoriteter. “Jag är stolt över att vara rom, men jag skulle vara stolt annars också. Man är ju den man är och man är det ju bara en gång!” säger Nadja i filmen.