Tomas Axelson examines film’s capacity to reach young people in a meaningful way, both ideologically and existentially. He includes examples from ten years of researching audiences and discusses how film can offer tools for understanding our lives and provide existential substance in an era of increasingly fragmented belief systems. Tomas Axelson is an associate professor in religious studies, a film researcher and founder of the Existential Film Festival in Falun, Sweden. The seminar is arranged by the Swedish Church.

Tomas Axelson håller en presentation av filmens förmåga att beröra unga människor på djupet, ideologiskt och livsåskådningsmässigt. Exempel hämtas från tio års publikforskning där han diskuterar hur film kan erbjuda verktyg för livstolkning och ge existentiell mening i en tid av alltmer fragmenterade meningssystem. Tomas Axelson är docent i religionsvetenskap, filmforskare och initiativtagare till ”Existentiell filmfestival” i Falun, Sverige.

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan.