The school Herrgårdsskolan in Rosengård is threatened with closure. Why are the walls crumbling in the basement? How is it that mould can spread so explosively? Something’s not right. When the school suddenly has to be evacuated, three students, for various reasons, go against the tide and go back into the school. There, they are trapped in a classroom by supernatural forces. Dark secrets brood in the moist soil on which the school is built. Here begins the struggle in earnest, to save the school and the city, by solving the knots around Demina’s revenge! Come and meet Drömmarnas Hus and the team behind Deminas hämnd.Herrgårdsskolan på Rosengård hotas av nedläggning. Varför vittrar väggarna i källaren? Hur kan möglet spridas så lavinartat? Det är något som inte stämmer. När skolan plötsligt måste evakueras är det tre av eleverna som av olika anledningar går mot strömmen, in i skolan. Där blir de av övernaturliga krafter instängda i ett klassrum. Mörka hemligheter ruvar i den fuktiga mylla som skolan vilar på. Här börjar kampen, på allvar, för att rädda skolan och staden, genom att lösa knutarna kring Deminas hämnd! Kom och träffa Drömmarnas Hus och teamet bakom Deminas hämnd.