Adults love watching children’s movies just as much as children love watching films at the cinema! Children love watching films at the cinema and adults love watching kids on screen in the cinema. For the movie industry, children and young people are an important target audience, both commercially and from a cultural policy perspective. How can the different industry players work together to get the less mainstream and sometimes arty children’s film to a wider audience? How do you develop new tactics to achieve cut-through in a cluttered media and marketing landscape?

  • Participants

Tove Torbiörnsson – Svenska Filminstitutet, Mattias Oscarsson – Sydsvenskan, Rose-Marie Strand – Folkets Bio, Fredrik Jönsson – Kino i Lund and Louise Leghammar – Röda Kvarn in Helsingborg. Moderator: Jens Lanestrand – Biografcentralen and Julia Jarl – BUFF.

The workshop will be held at Victoriateatern.Barn älskar att se film på biograf och vi älskar att se barn på biografen. För biograf- och filmbranschen är barn och unga en viktig målgrupp, kommersiellt och kulturpolitiskt. Hur kan olika aktörer verka tillsammans för att den smalare, ibland mer konstnärliga barnfilmen ska nå ut till en större publik? Hur hittar man nya grepp i jakten på att synas i medie- och marknadsföringsbruset?

  • Medverkande:

Tove Torbiörnsson, Svenska Filminstitutet, Mattias Oscarsson, Sydsvenskan, Rose-Marie Strand, Folkets Bio, Fredrik Jönsson, Kino i Lund och Louise Leghammar, Röda Kvarn i Helsingborg. Moderator: Jens Lanestrand, Biografcentralen och Julia Jarl, BUFF

Seminariet äger rum på Victoriateatern.