Tillsammans med Syntolkning Nu och Svenska Filminstitutet kommer följande visning att syntolkas:

Nelly Rapp – Dödens spegel

11/3 kl 15.00

15/3 kl 9.30

The Kings of the World

13/3 kl 9.15

Exodus

13/3 kl 12.30

Bullets

14/3 kl 9.15

The Sleeping Beast

15/3 12.15

Sea Sparkle

14/3 12.15

Läs mer på alltomsyntolkning.nu