BUFF:s roll som förmedlare av nya, oväntade och annorlunda perspektiv är lika angelägen varje år. Inför årets festival har begreppet ”förebilder” varit särskilt vägledande.

2017 var året då många fick anledning att ifrågasätta flera av våra stora förebilder inom filmens värld. #metoo-rörelsen visade en verklighet vi inte sett, enligt många inte velat se, och i spåren av avslöjanden och upprop följde osäkerhet och frågor.

Barn och ungas behov av förebilder blev tydligare än någonsin för BUFF, vars verksamhets själva kärna handlar om att ge barn och unga tillgång till en mångfald av perspektiv, berättelser och möten som ger möjlighet till spegling och identifikation. Tema BUFF 2018 är därför Förebilder.

– Barn behöver många förebilder, och där ska BUFF hjälpa till. Vi vet att man kan hitta förebilder på de mest oväntade platser. Visst, vi tvingar faktiskt barnen att se film de aldrig sett annars. Men därför är vi också så oerhört noga med vilka filmer vi visar och att det finns en bred i vårt utbud, med något för alla, säger festivalchef Julia Jarl.

– Många av våra filmer handlar om livsfrågor, uppväxt och identitet. Det är ofta en rätt unik upplevelse att via filmen kunna identifiera sig med andra unga. Här är behovet stort eftersom dessa filmer ofta inte ryms i det breda, kommersiella utbudet och därför kan ha svårt att hitta fram till sin publik, säger programchef Daniel Lundquist.

Under BUFF-veckan får barn och unga också möjlighet att möta människorna bakom filmerna. Samtliga filmer i BUFF:s tävlingsserier har en frågestund efter visningarna. I serien Film & Samtal visas ett antal kortare filmer som följs av längre samtal.

– Vi tror och hoppas att både filmupplevelserna och de möten som uppstår under BUFF ska bidra till att ge unga nya och starka förebilder, säger Daniel Lundquist, programchef.

Programmet för BUFF 2018 presenteras den 5 februari.