Bild från filmen ”Mountain Miracle – An Unexpected Friendship” som tävlar i Isfahan.

I sommar kommer sammanlagt åtta svenska barn och ungdomar att ingå i internationella filmjurys på två olika filmfestivaler: den internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen i Isfahan, Iran samt Giffoni Experience i Italien.

I slutet av juni åker Cathina, Edith, Ella och Leia till Isfahan. Tre av tjejerna ingick i BUFF:s unga filmjury 2017 och går i samma klass på Västra hamnens skola. Efter arbetet i juryn under BUFF fick de blodad tand och ser nu fram emot att se mer film och medverka i den internationella juryn tillsammans med barn och ungdomar från Bangladesh, Irak, Italien, Libanon, Nigeria, Slovakien, Slovenien, Syrien och Turkiet.

I juli åker fyra ungdomar – Leah, Roy, Selma och Stella –  i åldern 13-17 år till staden Giffoni Valle Piana, vid Amalfikusten nära Salermo och Napoli i Italien. Här samlas 3500 ungdomar från hela världen för att se film och träffa etablerade filmskapare. Under vistelsen kommer alla ungdomar att bo i italienska värdfamiljer för att få en extra inblick i den syditalienska kulturen. BUFF samarbetar här med Film i Skåne och The Creative Plot.

För BUFF är det viktigt att hela tiden arbeta nära målgruppen barn och unga och att ungas perspektiv genomsyrar festivalens utformning och innehåll. På olika sätt involveras unga i arbetet, via exempelvis referensgrupper och medverkan i arbetet med välja ut filmer. Att låta unga jurymedlemmar representera BUFF och Sverige på olika filmfestivaler i världen är ett sätt att ytterligare stimulera deras filmintresse samt ge dem nya kunskaper och värdefulla upplevelser. Deras erfarenheter är betydelsefulla för BUFF att ta med sig i arbetet med att utveckla festivalen, samtidigt som deras medverkan också bidrar till att sprida BUFF:s varumärke internationellt.