Film i Sörmland riktar tillsammans med BUFF strålkastarljuset mot barnfilmen! I ett ständigt växande digitalt klimat där tillgängligheten till rörliga berättelser ökar. Vi vill skapa förutsättningar för utveckling av en för målgruppen relevant filmberättelse.

Vi söker dig som vill utveckla ett filmmanus för barn eller unga och som sedan är redo att ta manuset vidare på sin resa mot färdig film. Vi tror att du som söker, tidigare har gjort en eller ett par kortfilmer, skrivit eller arbetat i en annan konstform gentemot målgruppen. Du som söker har en tydlig idé/ vision att utveckla. Idén kan ej bygga på en förlaga utan residenset är tänkt för den som önskar utveckla ett originalmanus. Formatet är anpassat efter dess tilltänkta målgrupp, men vi tror inte det är kortare än 20 min.

Residenset består av 4 veckors arvoderad arbetstid om 60 000 kr på faktura. Med en preliminär period fördelad utifrån överenskommelse, under september-oktober 2022. I residenset ingår att dela sin process vid tre tillfällen: med regionens filmare, med andra som har residens samt under BUFF i Malmö i Mars 2023.Residenset innebär även att en dramaturg kopplad till processen. En referensgrupp kommer bedöma ansökningarna utifrån angelägenhet för målgruppen, vår tid, dess originalitet och dess bidrag av nya perspektiv inom barnfilmsutbudet.

Ansökan – Beskriv din filmidé kärnfullt (max 1 A4 sida) – Bifoga en moodboard eller annat visuellt material för din idé – Berätta kort om dig och dina tidigare erfarenheter Ansökan är öppen mellan 13 maj – 13 juni. Du ansöker genom att maila din ansökan till ida.tho-ren@regionsormland.se . Märk mailet med ”residensansökan”. Därefter kommer fem projekt välja ut till digitala intervjuer som sker i början av augusti.

Ansökan

Beskriv din filmidé kärnfullt (max 1 A4 sida) – Bifoga en moodboard eller annat visuellt material för din idé – Berätta kort om dig och dina tidigare erfarenheter Ansökan är öppen mellan 13 maj – 13 juni. Du ansöker genom att maila din ansökan till ida.tho-ren@regionsormland.se . Märk mailet med ”residensansökan”. Därefter kommer fem projekt välja ut till digitala intervjuer som sker i början av augusti.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Ida Thorén, Filmkonsulent på Film i Sörmland.

Epost: ida.thoren@regionsormland.se.

Telefon: 0790-65 22 15