Nu har Buffilusk fått sin logotyp. Med hjälp av barns vilda fantasier och fria tolkningar av sex olika illustratörer, har Buffilusk nu personifierats i sin nya logotyp.

Buffilusk är BUFF:s digitala plattform för barn på sjukhus. Den nya logotypen, ”Buffilusken”, personifierar tjänsten och är framtagen i ett samarbetet mellan BUFF, designbyrån Neuswasser och – inte minst – massor av barn. Först under BUFF:s familjelördag på festivalen 2017, då barn satte ihop egna ”buffilusker” med spillmaterial från Återskapa. Sedan under hösten då barn och unga som besökt BUFF i Sverige fick rita sina versioner av Buffilusk. Teckningarna lämnades sedan över till sex illustratörer som genom att tolka dessa fick skapa varsitt förslag. Dessa Buffilusker mötte en refernsgrupp bestående av människor i olika åldrar, vars tankar och associationer ledde till det slutgiltiga valet som blev den snälla, nyfikna, omtänksamma, lite snurriga och väldigt filmintresserade Buffilusken av illustratören Emma Harrysson.

– Jag älskar film och tycker att alla ska få se riktigt bra filmer från hela världen, säger Buffilusken.

Läs mer om projektet Buffilusk här