I BUFF:S ARBETE MED ATT SPRIDA FILMUPPLEVELSER TILL BARN OCH UNGA STÖTER VI ÅTERKOMMANDE PÅ VUXNA SOM HÄVDAR ATT SOMLIGA FILMER INTE KAN VISAS FÖR BARN. EFTERSOM BARNEN SKULLE HA SVÅRT ATT FÖRSTÅ. SOM OM DET SKULLE VARA DÅLIGT ELLER RENTAV SKADLIGT ATT INTE FÖRSTÅ ALLT!

Ibland handlar det om att barn inte klarar av att läsa textremsan, som är på svenska eller engelska. Men då glömmer man att film är ett visuellt medium. Även om man inte hinner läsa all text kan man ha stor behållning och begripa mycket av innehållet. Vi har alla hört uttrycket “en bild säger mer än tusen ord”. Hur många ord säger inte då rörliga bilder? Mer än en miljon ord?

I andra fall handlar det om filmers innehåll. Visst ska vi vara rädda om våra barn. Visst ska vi skydda dem från hemskheter. Men att utsättas för saker vi inte förstår är i sig inget negativt. Tvärtom är det en självklar del av livet. Det är i mötet med nya företeelser och uttryck vi lär oss saker och utvecklas som individer.

Visst ska vi vara rädda om våra barn och skydda dem från hemskheter. Men att utsättas för saker vi inte förstår är i sig inget negativt.

Film är en konstform och precis som i all konst måste det finnas utrymme för tolkningar, diskussioner och funderingar kring vad olika saker betyder. En självklarhet om vi besöker en konstutställning, ser en dansföreställning eller analyserar en låttext. Men det verkar, i det allmänna medvetandet, inte vara lika självklart när vi diskuterar ungas möten med filmkonsten.

Film är en konstform och precis som i all konst måste det finnas utrymme för tolkningar, diskussioner och funderingar kring vad olika saker betyder.

När Suzanne Osten avslutade sitt uppdrag som barnfilmsambassadör sammanfattade hon sina intryck i sin blogg. Hon skrev bland annat: “En av mina upptäckter är tyvärr att det förakt jag själv mött för teater för barn är ännu större på barnfilmsområdet. Medan barn äter, läser, tänker och skriver film. Film är det nya språket och barn läser det bättre än vi, deras lärare.”

Barn förstår mycket mer än vi tror. Det är vårt ansvar att utmana och stimulera dem med en mångfald av filmupplevelser som berör livets alla roliga, sorgliga och svåra händelser. I mötet med ett brett filmutbud – filmer som tar dem på allvar – lär de sig handskas med livet och växa som människor.

Barn förstår mycket mer än vi tror. Det är vårt ansvar att utmana och stimulera dem med en mångfald av filmupplevelser

/Daniel Lundquist, programchef