Stars fall from the night sky over Beirut and are transformed into bombs which kill the family of 10-year-old Zozo. This is the beginning of a journey from a Lebanon in the throes of civil war to a peaceful Sweden. Here, the refugee boy finally finds love, friendship and a home. Josef Fares has made a gripping, sometimes funny, film which mixes fantasy and reality to show us the world from a child’s point of view.

Q&A
HISTORY, MOVING HOME, RELATIONSHIPSFrån Beiruts nattsvarta himmel faller stjärnor och förvandlas till bomber som dödar 10-årige Zozos familj. Det blir början på en resa från inbördeskrigets Libanon till lugnets Sverige
där flyktingpojken till slut hittar kärlek, vänskap och hem. Josef Fares har gjort en gripande och stundtals rolig film som suddar ut gränsen mellan fantasi och verklighet för att visa
världen ur ett barns perspektiv.

samtal
HISTORIA, ATT FLYTTA, RELATIONER

Zozo visas även fredag den 18/3 kl 20.00 i S:t Johannes kyrka.