An old man is telling the children in the village the story of Maki’s lifelong friendship with Zarafa, a giraffe. They met when they were both little and became friends. Their adventure began when Maki escaped from the slavemaster and then tried to save Zarafa from being sent to the President of France as a gift. But Maki failed and had to do whatever he could to bring Zafari back home. CG

En äldre man berättar för barnen i byn om Makis livslånga vänskap med Zarafa, en giraff som han stötte på när båda var små och de blev genast vänner. Deras äventyr börjar när Maki först måste fly undan slavägare och sedan bestämmer sig för att försöka rädda Zarafa från att skickas till presidenten i Frankrike som gåva, men misslyckas. Nu måste han göra allt för att hämta hem Zafari. CG