A thrilling, funny and touching adventure inspired by real events of when a giraffe calf was transported as a royal gift from Sudan to France in the 1800’s. We follow a very brave and stubborn boy on a journey across continents and European history stained by colonialism and racism.Ett spännande, roligt och gripande filmäventyr inspirerat av den verkliga händelsen då en giraffunge på 1800-talet fraktades som kunglig present från Sudan till Frankrike. Vid en mycket modig och envis pojkes sida tas vi med på en resa dels över kontinenter, dels genom den europeiska historien fläckad av kolonialism och rasism.