When Stacey’s mum dies, Stacey has to move in with her uncle, who has just been released from prison. She shows contempt for her uncle, who in turn is doing his absolute best to stay on the straight and narrow and keep his freedom. This proves to be more difficult than he at first thought. A low-key film which addresses some serious issues with plenty of warmth and humour. JJ

Family life, moving home, ethicsStaceys mamma har just gått bort och Stacey tvingas bo med sin morbror, som precis kommit ut ur fängelset. Stacey visar sin illvilja mot morbrodern som i sin tur gör sitt allra bästa för att sköta sig och kunna få behålla sin frihet. Det visar sig vara svårare än vad han först trott. Lågmäld film som tar sig an tunga ämnen med hjälp av värme och humor. JJ

FAMILJELIV, ATT FLYTTA, ETIK