Laura and Christine are best friends and have always been. One day the mysterious and exciting Mary comes on the scene like a breath of fresh air. Laura is lured by Mary’s boundlessness and starts to leave Christine in the lurch. A beautiful, exciting and very Danish tale of friendship, love and sex. JJLaura och Christine är bästa vänner. Så har det alltid varit. En dag dyker den mystiska och spännande Maria upp som en frisk fläkt. Laura lockas av Marias gränslöshet och lämnar mer och mer Christine i sticket. En fin, spännande och väldigt dansk berättelse om vänskap, kärlek och sex. JJ