Nathan is diagnosed with autism and has always felt different and found it difficult to get to know people. Numbers are much easier.  When he gets a place in the Team Britain for the international maths-Olympics, he discovers that there is a place where he belongs as well. A touching portrayal of growing up, loss and love with the message that it’s okay to not be the same as everyone else.Nathan är diagnosticerad med autism och har alltid känt sig annorlunda och haft svårt att lära känna människor. Då är det lättare med siffror. När han får plats i den brittiska truppen i den internationella matte-olympiaden upptäcker han att det finns en plats för honom också. En berörande skildring av uppväxt, saknad och kärlek med budskapet att det är okej att inte vara som alla andra.