Life can be risky when one is an albino living in a small village in Tanzania. For this reason, Shida is sent to a boarding school far away from home. He does not speak a word of English and gets bad results at school, until he one day makes a friend. A film about alienation, friendship, dreams of the future and about letting children be children. JJAtt ha albinism och bo i en liten by i Tanzania kan vara förknippat med livsfara. Av den anledningen skickas Shida till en internatskola långt ifrån sitt hem. Han talar inte ett ord engelska och lyckas dåligt i skolan, tills en dag då har får en vän. En film om utanförskap, vänskap, framtidsdrömmar och att få lov att vara barn. JJ