A small, furry animal awakes from hibernation and emerges into a dark and frozen winter landscape. Only snow and bare trees are visible as far as the eye can see. Suddenly, the animal discovers tracks in the snow and, curious, begins to follow them. A magical, animated tale about a chance meeting.Ett litet pälsdjur vaknar ur sitt ide och ger sig ut i ett mörkt och fruset vinterlandskap. Så långt ögat når syns bara snö och kala träd. Plötsligt upptäcker djuret tassavtryck i snön framför sig, och börjar nyfiket följa efter dem. En magiskt vacker animerad historia om ett tillfälligt möte. CM