Argentina, 1960. Twelve year old Lilith and her family meet a German doctor who offers his services. They become friends. But in reality, the family is subjected to medical experiments. Based on the true story about Dr Mengele who did experiments on human beings in Auschwitz and then lived under an assumed identity in South America. BUFF has previously shown Lucía Puenzo’s films XXY and The Fish Child. DLArgentina, 1960. 12-åriga Lilith och hennes familj möter en tysk läkare som erbjuder sina tjänster. Vänskap uppstår, men i själva verket är familjen utsatt för medicinska experiment. Bygger på den verkliga historien om Dr Mengele som utförde experiment på människor i Auschwitz och sedan levde med falsk identitet i Sydamerika. BUFF har tidigare visat Lucía Puenzos filmer XXY och The Fish Child.