Fifteen-year-old Georgiana’s mother has travelled to Italy to work so that she can support the family. Georgiana becomes responsible for filling her mother’s shoes in her absence and she struggles to take care of her studies, her six siblings and herself until her mother comes home again.Femtonårige Georgianas mamma har rest till Italien för att arbeta och på så sätt kunna försörja familjen. Ansvaret att fylla mammans plats landar på Georgiana, som kämpar för att sköta om studier, sina sex syskon och sig själv tills mamman kommer hem igen.