Victor’s family moves into an apartment in a big old house full of masks and stuffed crocodiles. But the house keeps a dark secret. Forty years earlier 11-year-old Cecilia died under mysterious circumstances. The reason she died is hidden in the house and Victor decides to find out what really happened. Everyone is a suspect. JJVictors familj flyttar in i en av lägenheterna i ett stort gammalt hus fullt med masker och uppstoppade krokodiler. I huset döljer sig en mörk hemlighet. 40 år tidigare omkom den 11-åriga Cecilia under mystiska omständigheter och förklaringen till händelsen verkar finnas innanför husets väggar. Victor bestämmer sig för att ta reda på vad som egentli- gen hände. Alla är misstänkta. JJ