Leo is a blind teenager who dreams of living an independent life where his visual impairment isn’t an obstacle. When new boy Gabriel starts in class, Leo feels the first tingles of love. The way he looks offers a tactile cinematic experience where the feeling of being young and full of expectation is felt throughout the body when Leo and Gabriel gently fall in love while dancing to
Belle & Sebastian.Leo är en blind tonårig som drömmer om ett självständigt liv där hans synskada inte är ett hinder för att leva ett fullt liv. En dag börjar Gabriel i klassen och Leo börjar känna kärlekens första pirr. Varje gång jag ser dig bjuder på en taktil filmupplevelse där känslan av att vara ung och förväntansfull känns i hela kroppen när Leo och Gabriel försiktigt blir kära medan de dansar till Belle & Sebastian.