A raw and honest portrait of some youths in a Swedish small town where bullying has devastating consequences. Sixteen-year old Linus and his best friend systematically bully a boy in their class. A very strong film that was nomiated for a Guldbagge Award in 2011 for Best Short Film. DLEtt rått och ärligt porträtt av några ungdomar i en svensk småstad, där mobbningen får ödesdigra konsekvenser. 16-årige Linus är och hans bäste vän ägnar sig åt att systematiskt trakassera en kille i sin klass. En mycket stark filmupplevelse som guldbaggenominerades 2011 för bästa kortfilm. DL