Sacha and Elli are best friends and they both love to cycle around and collect different sounds. Sasha always causes trouble and eventually his mother tires of it. They go to the doctor where she learns that Sacha has ADHD, for which he gets treatment. Now Sasha is calmer and more focussed, his work at school improves and he has fewer conflicts with adults. Elli feels betrayed and their friendship starts to change. CGSacha och Elli är bästa vänner och båda älskar att cykla och samla in olika ljud. Sasha ställer till med en massa problem och till slut tröttnar hans mamma. De uppsöker läkare och får veta att Sacha har ADHD och han får behandling. Nu blir Sasha lugnare, mer koncentrerad, skolarbetet förbättras och han har färre konflikter med vuxna, men vänskapen med Elli som känner sig sviken förändras. CG