When Mother dies, the siblings want to keep it a secret because they want stay together. They lie when people visit them as they have hidden their dead mother in the basement. The siblings fight a lot but are also trying to be supportive of each other. People believe that the eldest sister is the mother because she looks a lot like her. Eventually, it becomes too hard to hide the truth. Now the siblings want to know who their father is. CGNär mamman dör vill syskonen hålla det hemligt för de vill fortsätta vara tillsammans. De ljuger när de får besök eftersom de har gömt henne i källaren. De bråkar mycket men försöker också stödja varandra. Många tror att den äldsta syster är mamman eftersom hon är väldigt lik henne. Till slut blir det för svårt att dölja sanningen. Nu vill syskonen veta vem som är deras pappa. CG