Horse-girl Mickey Miller reluctantly moves from busy New York to Ireland, where her family has inherited a house. Life is very quiet until she hears about the legend of the Black Knight who wants to avenge an injustice. Now, it is up to Mickey to find the people who have mysteriously disappeared and break the curse. Together with her new Irish friend, she is pulled into an exhilarating adventure.Hästtjejen Mickey Miller flyttar motvilligt från livliga New York till Irland där hennes familj ärvt ett hus. Till en början är tillvaron mycket lugn – tills hon får ta del av legenden kring riddaren Black Knight som vill hämnas en oförrätt. Det faller nu på Mickeys lott att hitta de som försvunnit på ett oförklarligt sätt och häva deras förbannelse. Hon dras tillsammans med sin nya irländske vän in ett spännande äventyr.