A humourous film about three guys in a city somewhere in Britain. They’re in the car performing the dress rehearsal for the bank robbery they are planning to do. They all agree that image is a very important thing. But things don’t go as planned. MTEn humoristisk film om tre grabbar i en stad i Storbritannien. De sitter i en bil och har generalrepetition inför det bankrån de planerar att utföra. De är alla överens om att image är väldigt viktigt. Det går väl inte riktigt som de planerat. MT