Lena Sjöberg’s picture book has been animated with simple but effective movement and the lyrics have been set to music and sung with timeless jazziness by Nina Persson. The half-hour long film consists of twelve short stories where adult and child roles, joy and sorrow, safety and danger are explored through various animal adventures with the adult always present as a reminder that nothing bad can happen.Lena Sjöbergs bilderbok har animerats med enkla men effektfulla rörelser och texterna har tonsatts och sjungs med tidlös jazzighet av Nina Persson. Halvtimmesfilmen består av tolv korta berättelser där vuxen- och barnroller, glädje och sorg, trygghet och fara utforskas genom olika djuräventyr. Alltid med den vuxne närvarande som en påminnelse om att inget ont kan hända.