Kiek, an imaginative and curious young girl, has a problem: her dad is a doctor whoworks abroad in troubled areas. Kiek is always scared that he is going to die so to calm her nerves, she applies the rules of probability: if someone has died recently, there is less probability that something will happen to her dad. Now Kiek must do whatever she has to, both in her mind and in real life, to just to make sure that nothing happens to her father. CGKiek, en fantasifull och nyfiken tjej, har ett bekymmer. Hennes pappa är läkare och åker iväg som fältarbetare. Kiek är alltid rädd för att han ska dö. För att stilla sin oro tar Kiek till sannolikhetsprincipen. Om någon nyligen dött blir risken mycket mindre att det ska hända pappa något. Nu måste Kiek göra allt, både i handling och fantasin, för att hennes pappa inte ska råka illa ut. CG