The Swedish Film Institute’s school cinema day is the national yearly forum for everyone working in screening or creating film for, and at, schools. The objective is to increase knowledge around moving images and to reflect on and showcase work with film and other media that is taking place around the country.

This year’s programme highlights a special theme. Staffan Selander, one of the speakers, is a Professor of professor in ”Learning designs and knowledge formations”  and will talk about the school of today. School development consultant Ulla Wiklund and Director General of the Swedish Arts Council Kenneth Johannsson will then provide comment and discuss Selander’s theme. Sven-Eric Liedman, who works with the history of ideas and is the author of currrent title ”Hets!”, a book about school, explores the links between knowledge and creativity. The American anthropologist Brian Palmer talks about moral courage and film critics Malena Jansson and Mårten Blomquist let film history reflect the values of today’s theme. We will also see some practical examples from schools before Johanna Koljonen wraps up the day.

For the full agenda, visit www.sfi.se/skolbiodagen.

Svenska Filminstitutets skolbiodag är den årliga nationella mötesplatsen för alla, som arbetar med filmvisningar och filmskapande i skolan. Dagen syftar till att öka kunskapen om rörlig bild samt spegla och manifestera det arbete kring film och andra medier, som pågår runt om i landet.

Årets program lyfter särskilt fram ett värdegrundstema. Bland föreläsarna återfinns Staffan Selander, professor i didaktik, som pratar om dagens skola. Hans presentation kommenteras sedan av skolutvecklingskonsulten Ulla Wiklund och Kulturrådets generaldirektör Kenneth Johannsson. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman, aktuell med skoldebattboken ”Hets!”, utforskar kopplingen mellan kunskap och kreativitet. Den amerikanske antropologen Brian Palmer pratar om civilkurage. Filmkritikerna Malena Jansson och Mårten Blomquist låter filmhistorien spegla dagens värdegrundstema. Det blir även praktiska exempel från skolans värld innan Johanna Koljonen avslutar dagen.

Se hela programmet på www.sfi.se/skolbiodagen.
När: 14/3 kl 9.00-16.45 Var: Inkonst, Bergsgatan 29, Malmö